Najem klasyczny z perspektywy Poszukującego

FORUM EKSPERTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI/KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Nadal prowadzimy Państwa przez meandry zagadnień rynku nieruchomości. Jeśli w tym zakresie coś lub ktoś sprawia (-ło) Państwu kłopoty i chcielibyście podzielić się nimi lub uzyskać poradę, zapraszamy: WWW.AD-REM.LUBLIN.PL
W ostatnim tekście poruszyliśmy temat najmu okazjonalnego; to szczególny rodzaj najmu lepiej zabezpieczający interesy stron, zwłaszcza właściciela nieruchomości. Osoby zainteresowane odsyłam do artykułów zamieszczonych na WWW.AD-REM.LUBLIN.PL/Artykuły . Dzisiaj przed nami do rozważenia temat najmu "w wersji klasycznej" z perspektywy najemcy. Za tydzień przedstawię Państwu to zagadnienie od strony wynajmującego.
Rynek wynajmu w Lublinie jest nieodłącznie związany z życiem studenckim,
Zbliża się koniec studenckich wakacji, to już ostatni gwizdek, by znaleźć stancję lub wynająć mieszkanie - to właśnie żacy są podstawową grupą, która rozkręca rynek wynajmu w Lublinie; a razem z nimi młode małżeństwa, pracownicy firm,( i inni). Koncentrując się w swoich poszukiwaniach wyłącznie na cenie i lokalizacji można niepotrzebnie obciążyć swój budżet lub ryzykować nerwowe sytuacje z właścicielem lokum. Aby tego uniknąć:

  1. Zanim wybierzesz, rozejrzyj się po okolicy, w jakim sąsiedztwie będziesz mieszkał (głośny zakład usługowy, tory kolejowe), oceń ogólne bezpieczeństwo. Oceń infrastrukturę wg Twoich potrzeb (dojazd, parking, sklep, plac zabaw, przystanek MPK). Jaki jest stan samego budynku, klatki schodowej? W mieszkaniu upewnij się czy są szczelne okna, nie ma wilgoci, pleśni, czy są sprawne instalacje?

  2. Zawsze zawrzyj umowę najmu z właścicielem nieruchomości. Możesz skorzystać z pomocy Internetu lub Pośrednika z Biura Nieruchomości. Może się bowiem zdarzyć, że osoba, z którą podpisujesz umowę jest współwłaścicielem lub spadkobiercą i wynajmuje bez zgody pozostałych osób. Warto poprosić o dowód osobisty lub okazanie dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (np. akt notarialny, KW).

  3. Zawierając umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się na czas określony lub nieokreślony oddać najemcy lokal mieszkalny do używania, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa w formie pisemnej gwarantuje obu stronom niepodważalny dowód jej zawarcia oraz natychmiastowy wgląd do jej warunków, co przydaje się w razie sporów. Przepisy nakładają wymóg pisemnej formy w przypadku dłuższego niż rok okresu najmu, w przeciwnym razie uznaje się, że zawarta została na czas nieokreślony. Pamiętać trzeba, ze zmiana umowy zawartej na piśmie również wymaga formy pisemnej.

  4. W umowie wskazać należy: strony umowy (z numerami dowodów osobistych), przedmiot umowy (adres, części składowe); termin obowiązywania umowy; wysokość czynszu płaconego właścicielowi- sposób, termin płatności; również za media; można też określić dodatkowe prawa i obowiązki stron (np. zakaz podnajmu osobom trzecim); niekiedy wynajmujący uzależnia zawarcie umowy od wpłacenia kaucji zabezpieczającej - uwaga! Nie może ona przekraczać 12 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal i podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Można również określić w umowie warunki dostępności mieszkania dla wynajmującego lub osób administrujących. Niektórzy bowiem skarżą się na brak wzajemnego kontaktu, inni odwrotnie są zbyt często nachodzeni przez właściciela. Najemca powinien postarać się o nr telefonu, adres e-mailowy osoby, do której może zwrócić się o pomoc lub informacje.

  5. Wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie z przyczyn określonych w ustawie, tj.: jeśli lokator pomimo pisemnego upomnienia używa lokalu w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania, uporczywie działa przeciw porządkowi domowemu; jeśli zalega z zapłatą co najmniej 3 pełne okresy płatności plus dodatkowy miesiąc wyznaczony na uregulowanie należności; jeśli mieszkanie wynajął lub oddal do bezpłatnego użytkowania bez zgody właściciela, jeśli używa lokalu, który wymaga opuszczenia z powodu rozbiórki lub remontu. Terminy wypowiedzenia o ile nie są określone w umowie - wyznacza Kodeks Cywilny (np. gdy czynsz płatny jest co miesiąc - najem jest wypowiadany na miesiąc naprzód na koniec miesiąca)
  6. Umowy najmu nie trzeba rejestrować w urzędzie skarbowym, nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.
Z tą wiedzą można zacząć poszukiwania nieruchomości osobiście lub z pomocą Pośrednika w Biurze Obrotu Nieruchomościami. Sprawnego znalezienia nieruchomości w dobrej lokalizacji, w przystępnej cenie, z miłym i uczciwym właścicielem życzy Państwu
Katarzyna Paplińska/AD REM NIERUCHOMOŚCI