Podsumowanie zagadnień najmu, podatek dochodowy

W dzisiejszym odcinku podsumuję krótko temat poruszany w trzech ostatnich artykułach, tj. wynajem (na przykładzie mieszkania). Dla uporządkowania przypomnę: Wynajmujący to właściciel nieruchomości; Najmujący - osoba poszukująca mieszkania, Pośrednik w obrocie nieruchomościami to osoba, która pomaga skojarzyć wynajmującego z najmującym wg ich preferencji.
Troski poszukującego zazwyczaj skupiają się wokół odpowiedniej lokalizacji i niewielkich opłat, natomiast właściciel marzy zwykle o najemcy, który płaci regularnie, deklaruje się na dłuższy czas i nie sprawia kłopotów przy wypowiedzeniu i wyprowadzeniu się z mieszkania. Dla obu stron rozszerzyliśmy listę zagadnień, którym powinni się jeszcze przyjrzeć przed decyzją.

I tak poszukującego wysyłaliśmy, by rozejrzał się po okolicy i ocenił jej stan i bezpieczeństwo, wynajmującego zachęcałam do mini-wywiadu z kandydatem na najemcę, zalecałam przygotować odpowiednio lokal, a w razie obaw o swoje mieszkanie lub o swoją płynność finansową polecałam najem okazjonalny.

Ale to co jest wspólne i najważniejsze dla obu stron to Umowa. Zawierając umowę najmu, wynajmujący zobowiązuje się na czas określony lub nieokreślony oddać najemcy lokal mieszkalny do używania, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W umowie można też zawrzeć inne zapisy, np. dotyczące kaucji, warunków dostępności mieszkania dla właściciela, sposobu i warunków płatności oraz podwyżek, warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy (pamiętając o istniejących ustawowych przyczynach i terminach). Umowa w formie pisemnej gwarantuje stronom niepodważalny dowód jej zawarcia oraz natychmiastowy wgląd do jej zapisów, co przydaje się w razie sporów. Bardzo polecam, by zawierać umowy pisemnie. W ramach tej zachęty wspominałam także, iż umów nie rejestrujemy w urzędach, nie płacimy podatku od czynności cywilnoprawnych, co jednak nie oznacza, ze dochód z wynajmu mieszkania jest wolny od podatku do urzędu skarbowego.

W zależności od potrzeby można wybrać opodatkowanie Ryczałtem w wysokości 8,5% od uzyskanego przychodu. Należy wtedy złożyć oświadczenie do dnia 20 następnego miesiąca po pierwszym miesiącu, w którym nastąpiła pierwsza wpłata od najmującego oraz co miesiąc do 20 dnia każdego miesiąca. Za grudzień składamy je do 31 stycznia wraz z zeznaniem rocznym PIT28.

Inny sposób to rozliczanie się wg Skali tj. 18% przychodu rocznego - płacimy, gdy dochód roczny nie przekroczy 85000zł, a 32% - powyżej 85000zł. Należy wtedy wpłacić zaliczkę na konto urzędu skarbowego, a po roku składa się PIT36 (z uwzględnieniem innych dochodów). Szczegółowe informacje można uzyskać w US (np. pod nr tel. 81 464 22 53)
Katarzyna Paplińska