Przydatne definicje dotyczące działki budowlanej

FORUM EKSPERTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI PLANUJESZ ZAKUP DZIAŁKI? KONIECZNIE PRZECZYTAJ! Ponownie nasze wskazówki przydadzą się szczególnie osobom planującym kupić działkę. Proces zakupu i budowy uchodzi za trudny i z tego względu wielu inwestorów od razu decyduje się na zakup domu używanego lub od dewelopera. Nie trzeba się zrażać, nie trzeba rezygnować z marzeń. Ale warto dobrze się przygotować.

W poprzednim odcinku podpowiadaliśmy czym kierować się wybierając działkę pod budowę domu. Zwracaliśmy uwagę na konieczność określenia rodzaju budynku, jego mieszkańców, terminu rozpoczęcia planowanej budowy i najważniejsze - lokalizacji. Zachęcaliśmy do poszukiwań działki w wybranej lokalizacji osobiście lub z pomocą Pośrednika w obrocie nieruchomościami. W podjęciu tej ważnej decyzji pomogłaby tabela zawierająca następujące kolumny:

ADRES DZIAŁKI - KONTAKT DO SPRZEDAJĄCEGO (LUB POŚREDNIKA) - PARAMETRY WAŻNE (np. powierzchnia, cena za m2 -droga utwardzona-woda-prąd-gaz-kanalizacja-płaska-wymiary-itd.)-OCENA MOJA - OCENA MOJEGO KONSULTANTA (np. Pośrednika, żony, partnera)- INNE UWAGI WRAŻENIA. Dobrze jest określić termin podjęcia ostatecznej decyzji, aby inni poszukujący nie ubiegli w zakupie.

Finalizując transakcję pośrednicy, notariusze i inne osoby pomagające w tym procesie - posługują się nieraz odmiennym słownictwem niż, te, które używamy na co dzień. Stąd dziś dla Państwa obiecana garść definicji (w rozumieniu Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i Kodeksu Cywilnego):

Nieruchomość gruntowa - grunt wraz z częściami składowymi; z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności; (w potocznej mowie powiemy np. działka z domem i garażem)

Działka gruntu - należy przez to rozumieć niepodzielną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej;

Działka budowlana -zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce; (Klienci niekiedy próbują sprzedać w cenie za m2 działki budowlanej - działkę rolną z prawem do zabudowy zagrodowej albo rolną - uwaga! To nie jest tożsamy typ, nawet jeśli można ją przekształcić. Powinno więc być zróżnicowanie cenowe.

Zbywanie albo nabywanie nieruchomości - dokonywanie czynności prawnych na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste;

Własność - polega na tym, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa ,w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy oraz może rozporządzać rzeczą.

Już za tydzień! Mini analiza cen ofertowych działek pod budowę domu w Lublinie i okolicach na podstawie danych z portali nieruchomościowych oraz bazy danych www.ad-rem.lublin.pl

Katarzyna Paplińska