Weryfikacja stanu prawnego przy zakupie działki budowlanej

FORUM EKSPERTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI

PLANUJESZ ZAKUP DZIAŁKI? KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Z pomocą naszego forum mogliście Państwo dotychczas przejść przez proces - od decyzji o budowie domu jednorodzinnego, przez określenie własnych potrzeb, poszukiwanie odpowiedniej działki pod dom (indywidualnie lub z Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami), następnie określenie tendencji cenowych nieruchomości gruntowych w Polsce i Lublinie oraz o czynnikach wpływających na te ceny - aż do finalnego etapu procesu - tj. trafnego wyboru i zakupu działki. Dziś pora zastanowić się nad weryfikacją stanu prawnego swojej nieruchomości. W tym zagadnieniu na pewno pomógłby doświadczony pośrednik nieruchomości, ale ogólną orientację powinien mieć każdy konsument.

W gminie na terenie której znajduje się wybrana działka sprawdzimy plan zagospodarowania przestrzennego. Przygotowuje go zarząd gminy a ustala rada gminy. Dowiemy się jakie inwestycje na wskazanym terenie będą możliwe i co może powstać na naszej działce i wokół (uciążliwe sąsiedztwo drogi szybkiego ruchu, baru, cmentarza, itp. wykluczy prawdopodobnie z zasięgu naszego zainteresowania tą działkę lub spowoduje konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń). Jeśli nie ma planu, najlepiej wystąpić (przed transakcją) o warunki zabudowy ustalające co można na danej działce wybudować i skąd doprowadzić odpowiednie media. Od dotychczasowego właściciela działki można uzyskać nr księgi wieczystej i sprawdzić (pod adresem: ekw.ms.gov.pl - uwaga, nie piszemy "www") inne istotne informacje: oznaczenie nieruchomości, wpisy o własności i użytkowaniu wieczystym, roszczenia, służebności, hipoteki oraz wzmianki (zapowiedzi ewentualnych wpisów). W ewidencji gruntów prowadzonej przez starostę sprawdzimy powierzchnię działki, a z pomocą mapy - też ukształtowanie terenu i sieć uzbrojenia. Geodeta pomógłby w wyznaczeniu lub sprawdzeniu granic działki. Wszystkie te czynności może dla Państwa sprawdzić pośrednik w obrocie nieruchomościami, a ponadto: doradzi i poprowadzi, jeśli byłyby jakieś nieprawidłowości lub niejasności w sprawach wyżej opisanych. Pośrednik pomoże Państwu dobrać odpowiednie narzędzia prawne zabezpieczające transakcję adekwatnie do Państwa sytuacji i skoordynuje je wraz z notariuszem (to mogą być zagadnienia typu: zaliczka czy zadatek, depozyt notariusza czy rachunek powierniczy, odstępne, wpisy roszczeń, sposób płatności, kredyt, itd.).

Więcej o potrzebie korzystania z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami - za tydzień na naszym forum.

KATARZYNA PAPLINSKA

AD REM NIERUCHOMOŚCI