Umowa pośrednictwa

FORUM EKSPERTÓW RYNKU NIERUCHOMOSCI

PLANUJESZ SKORZYSTAĆ Z USŁUG BIURA NIERUCHOMOŚCI? KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Jeśli pragną Państwo zbyć działkę, mieszkanie, dom lub przeciwnie - kupić - i to w szybkim terminie, skutecznie doprowadzając do transakcji często swoje kroki kierujecie do jakiegoś biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (będę zamiennie używać kolokwialnego 'biuro nieruchomości"). Mam nadzieję, iż nasze wskazówki pomogą w wyborze biura i pośrednika dobrego, nieprzypadkowego.

Tydzień temu przybliżyłam co mówi Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami na temat zawodu Pośrednika w obrocie nieruchomościami Dowiedzieli się Państwo, jak niełatwo zostać pośrednikiem. Wchodząc do siedziby biura nieruchomości warto poszukać wiszący na ścianie Certyfikat potwierdzający ubezpieczenie OC oraz Świadectwo nadania licencji zawodowej, nr licencji będzie widniał wszędzie tam, gdzie promować się będzie osoba jako Pośrednik. Powierzając swoją nieruchomość mają więc Państwo przed sobą osobę z tytułem zawodowym podlegającym ochronie prawnej, jednocześnie osobę kompetentną, wykształconą, posiadającą wiedzę o charakterze teoretycznym i praktyczną - w zależności od czasu działalności na rynku nieruchomości.

Ustawa w Art.180 ogólnie określiła, że zadaniem Pośrednika jest skojarzenie stron transakcji oraz doprowadzenie do zawarcia przez nich umowy przeniesienia prawa do nieruchomości. Przykłady możliwych działań podałam Państwu w poprzednim odcinku. Ale ta sama ustawa stwierdza, iż zakres czynności pośrednictwa określa umowa pośrednictwa. Wymaga ona formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dlatego współpracę z klientami rozpoczyna się zwykle od rozmowy i zawarcia umowy. Każda umowa jest negocjowalna, jednak musi zawierać następujące elementy: określenie stron umowy (zamawiający usługę pośrednictwa będzie poproszony o dowód osobisty, przedsiębiorca lub pośrednik wpisze m.in. nr licencji zawodowej, nr polisy ubezpieczeniowej); przedmiot umowy (tj. np. sprzedaż prawa własności do działki budowlanej), zobowiązania stron. Pośrednik ustala z klientem czynności jakie podejmie, aby doprowadzić do transakcji a Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia- wyrażonego kwotowo lub częściej - jako % ceny transakcyjnej (korzystniejsze dla klienta) lub ofertowej. W umowie pośrednictwa zawarty być może również tryb wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez strony, inne oświadczenia, postanowienia ogólne (wynikające np.ze specyfiki oferowanej nieruchomości).

Mają Państwo do wyboru umowę typu otwartego oraz z klauzulą wyłączności. Umowa pośrednictwa powszechnie zwana "na wyłączność" jest skierowana do osób, które mają potrzebę zbycia czy nabycia nieruchomości, a jednocześnie mało czasu lub możliwości aby się tym dobrze zająć, jeśli zaufają jednemu pośrednikowi, powierzają mu zadania z dziedziny promocji i reklamy. Dla osób, które podpisały ten typ umowy Pośrednicy uruchamiają pełny wachlarz swoich możliwości (np. inwestują w banery, ogłoszenia w prasie wraz z fotografiami, dokładnym adresem, dodatkowe podbicia oferty na portalach ogłoszeniowych często przy jednoczesnym promocyjnym wynagrodzeniu za usługi pośrednictwa) - przez co też skuteczniej i szybciej dochodzi do transakcji. Działania Pośrednika są zazwyczaj tak skomasowane, iż domniemywa się, że każdy znaleziony klient na daną nieruchomość jest znaleziony skutkiem promocji i reklamy Pośrednika. Przy wyborze tego typu umowy polecam udanie się raczej do większych biur, dłużej działających i mających dużo ofert (do sprawdzenia np. na gratce, wrzucając hasło biura nieruchomości w lublinie, wyświetli się ilość ofert w każdym z biur).

Jeśli chodzi o umowę otwartą - zawiera się ją, kiedy klient woli ogłaszać się sam i dodatkowo w dużej ilości biur (w zasadzie wystarczy, iż uda się do jednego z biur z każdej sieci oraz do tych wybranych, które są na tyle mocne, że wolą działać same). Klient musi się liczyć z tym, że uzyska tylko podstawowy pakiet działań na swoją rzecz w każdym z biur, jego oferta nie jest zwykle ogłaszana z pełnym adresem i fotografiami z zewnątrz budynku, klient musi uważać, aby nie pobrać z kilku miejsc tej samej oferty; nieco trudniej będzie mu się negocjowało wynagrodzenie dla biura pośrednictwa i prawdopodobnie dłużej będzie trwał proces finalizacji.

Na zakończenie przypomnę Państwu tylko, że zawarcie umowy z Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami nie wiąże się z żadnymi opłatami a przed zawarciem umowy - warto ją przeczytać i przedyskutować treść.

KATARZYNA PAPLIŃSKA

AD REM NIERUCHOMOŚCI*